Nòs amb nòs (Entre nosaltres, en confiança)

Temes associats al refrany: maneres de dir