N'hi ha per a contar-li-ho al pare rector! (Es diu d'una cosa grossa, quasi increïble)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hay para contarle esto al padre rector! (Se dice una cosa grande, casi increíble)