Murri com una guilla (Molt astut i mal intencionat)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dir