Muntar un Cristo (Cridar molt, amb indignació)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar