Moure [o armar] un sagramental (Causar un daltabaix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mover [o armar] un sacramental (Causar un descalabro)