Moure els fils (Tenir influència per a dirigir un afer, una empresa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mover los hilos (Tener influencia para dirigir un asunto, una empresa, etc.)