Mostrar la cara (Presentar-se com a responsable o fiador)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma