Mossegar-se els morros (Reprimir-se per no riure o per no parlar indiscretament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, riure/plorarTraducción al castellano (google): Morderse los morros (Reprimir para no reír o por no hablar indiscretamente)