Molta orella té l’ase, i no sap de lletra (Es diu de qui sempre esta escoltant darrere les portes o finestres)

Temes associats al refrany: animals, persones, cos huma