Molta mosca i mosquit, cel enterbolit (Es diu perquè la presència de mosquits és considerada com a senyal de pluja)

Temes associats al refrany: animals, aigua, oratgeTraducción al castellano (google): Mucha mosca y mosquito, cielo enturbiado (Se dice que la presencia de mosquitos es considerada como señal de lluvia)