Molt sap la mona, i més qui l'agafa (Significa que no ens hem d'avanar de saber més que un altre)

Temes associats al refrany: animalsTraducción al castellano (google): Muy sabe la mona, y más quien lo coge (Significa que no hay que avanzar de saber más que otro)