Modèstia a part (Expressió usada per a atenuar el possible efecte desagradable de lloar-se a si mateix, vanar-se d'alguna cosa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Modestia aparte (Expresión usada para atenuar el posible efecto desagradable de alabarse a sí mismo, jactarse de algo, etc.)