Mirar de quin costat ve el vent (Observar el curs dels esdeveniments, per conformar-hi la conducta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mirar de qué lado sopla el viento (Observar el curso de los acontecimientos, para conformar en ellos la conducta)