Mirar amb ulls de tita (Tenir els ulls unflats)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, animals