Mira si té collons!... (Lamentació o desaprovació)

Temes associats al refrany: maneres de dir