Mesurar a tots amb la mateixa vara (Ser just. Tractar a tots per igual)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Medir a todos con la misma vara (Ser justo. Tratar a todos por igual)