Mesclar cols amb caragols (Fer confusió, barrejar coses que haurien d'anar separades)

Temes associats al refrany: animals, plantes, maneres de dirTraducción al castellano (google): Mezclar coles con caracoles (Hacer confusión, mezclar cosas que deberían ir separadas)