Més inflat que un lleu amb ceba (Molt ufanós, mostrant gran orgull o satisfacció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, plantesTraducción al castellano (google): Más hinchado que un leve con cebolla (Muy ufano, mostrando gran orgullo o satisfacción)