Mes estira un pel de figa que una maroma de barco o [un riu de sang, o una corda d'espart]] (Al•ludeix a la força de l'apetit sexual)

Temes associats al refrany: maneres de dir, amorTraducción al castellano (google): Más tira un poco de higo que una maroma de barco o [un río de sangre, o una cuerda de esparto]] (Alude a la fuerza del apetito sexual)