Més clar... aigua (És evident)

Temes associats al refrany: aigua, maneres de dirTraducción al castellano (google): Más claro ... agua (Es evidente)