Mentres hi haurà món, hi haurà què dir

Temes associats al refrany: mon