Menteix més que alena i alena més que un porc (Mentir molt)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Miente más que alienta y alienta más que un cerdo (Mentir mucho)