Menjar-se (una cosa o una persona) amb els ulls (Mirar una cosa o una persona molt fixament, àvidament, amb una gran atenció o desig)

Temes associats al refrany: cos huma, menjar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Comerse (una cosa o una persona) con los ojos (Ver una cosa o una persona muy fijamente, ávidamente, con una gran atención o deseo)