Menjar-li l'olla (Convéncer o intentar convéncer algú d'alguna cosa aprofitant-se de la seua ingenuïtat o bona fe)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Comérselo la olla (convencer o intentar convencer a alguien de algo aprovechándose de su ingenuidad o buena fe)