Me cague en l'ou [o en l'olla , etc.] (Exclamacions de contrarietat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Me cago en el huevo [o en la olla, etc.] (Exclamaciones de contrariedad)