Me cague en... (Segons lo que vaja darrere de l'expressió, pot servir com expressió d'esglai, sorpresa, o ofensiva. Si es posa el nom d'una persona venerada per alguna religió, passa a ser una blasfèmia)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Me cago en ... (Según lo que vaya detrás de la expresión, puede servir como expresión de espanto, sorpresa, u ofensiva. Si se pone el nombre de una persona venerada por alguna religión, pasa a ser una blasfemia)