Matar-s'hi (Fer tots els possibles)

Temes associats al refrany: maneres de dir