Matar la rateta (Fer l'acte sexual)

Temes associats al refrany: maneres de dir, amorTraducción al castellano (google): Matar la ratita (Hacer el acto sexual)