Matar de fam (Fer patir molta fam)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar