Massa poc (Es diu per mostrar aprovació per allò que algú acaba de dir)

Temes associats al refrany: maneres de dir