Marit còmode (Marit enganyat per la seva muller)

Temes associats al refrany: maneres de dir, l'amor