Maria Santíssima! [o Verge Santíssima!] (Exclamacions de sorpresa, d'esglai, de dolor, d'alegria, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir