Marejat com una coca (Mot marejat)

Temes associats al refrany: maneres de dir