Mamar-se-les dolces (No haver-se d'afanyar quasi o gens per a gaudir d'un avantatge, un profit, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mamar a-las dulces (No tener que apresurarse casi o nada para disfrutar de una ventaja, un provecho, etc.)