Mamar-se [o xuplar-se] el dit (Posar-se el dit a la boca i xuclar. Ser excessivament ingenu)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Chuparse el dedo (Ponerse el dedo en la boca y chupar)