Mal per mal (Expressió usada per a indicar preferències entre dos o més possibilitats roïnes, desagradables, etc., una de les quals ha d'ocórrer forçosament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mal por mal (Expresión usada para indicar preferencias entre dos o más posibilidades malas, desagradables, etc., Una de las cuales debe ocurrir forzosamente)