Mai per mai que (Suposant que s’esdevinga)

Temes associats al refrany: maneres de dir