Mai per mai (Cap vegada)

Temes associats al refrany: maneres de dir