Madrastra, en feren una de sucre i va esser agra! (Es diu per indicar que les madrastres solen esser dolentes per als fills de llurs marits)

Temes associats al refrany: parentiu