Més valen dos mossos de vaca que set de pataca (Un bon filet de carn és més alimentós i saborós que qualsevol vegetal)

Temes associats al refrany: menjar, plantes, animals