Més val perdre el peix que perdre la caravel·la (És preferible acceptar el perjudici que no perdre encara més intentant reparar-lo)

Temes associats al refrany: animals