Més val moixó en mà que cent volant (Aconsella aprofitar l’ocasió quan es presenta i conformar-se amb el que pot ser)

Temes associats al refrany: animals