Més tort que una tafarra (Es diu d'una cosa molt torta)

Temes associats al refrany: maneres de dir