Més tort que una corbella (Molt tort, desviat de la forma o direcció normal)

Temes associats al refrany: maneres de dir, camp