Més tort que un cep (Es diu d'una cosa molt torta)

Temes associats al refrany: maneres de dir