Més s'abasta amb una ditada de mel, que amb una arrova de vinagre (Les bones paraules i maneres convencen, mentre que els mals modos distancien o enemisten)

Temes associats al refrany: vinya, animals