Més gelat que el nas d'un gos (Molt fred, molt gelat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals