Més fred que marbre (Que és molt fred)

Temes associats al refrany: maneres de dir