Més fred que la neu (Expressió emprada per indicar que una cosa és molt freda)

Temes associats al refrany: maneres de dir