Més fred que la cadena d'un pou (Molt fred, molt gelat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oratge